Glasindustrin i Kalmar län

Skriftlig fråga 2008/09:481 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 15 januari

Fråga

2008/09:481 Glasindustrin i Kalmar län

av Désirée Liljevall (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det nya året hade knappt hunnit börja innan antalet varsel om uppsägningar började dugga tätt i landet. Även Kalmar län drabbas. Den internationella lågkonjunkturen har slagit hårt mot den småländska glasindustrin som har fått se sin försäljning minska kraftigt under andra halvåret av 2008. Av de 230 personer som i dagsläget är anställda på bruket i Orrefors Kosta kommer 94 personer att förlora sitt arbete. Tillsammans med de varsel som lades inom glasindustrin under 2008 så försvinner totalt 300 arbetstillfällen i Glasriket. För en liten ort i en mindre kommun så innebär detta stora problem. Under 2008 förlorade Nybro kommun 600 industrijobb, en siffra som nu höjs.

Insatser behövs nu för att stödja de anställda som kommer att förlora sina arbeten men även företagarna är i behov av stödåtgärder. De krav som har framförts lokalt är stödåtgärder för utbildning och exportstöd.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att stödja den småländska glasindustrin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-15 Anmäld: 2009-01-15 Besvarad: 2009-01-21 Svar anmält: 2009-01-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-21)