Gemensam nordisk rovviltportal

Skriftlig fråga 2007/08:1278 av Bohlin, Sinikka (s)

Bohlin, Sinikka (s)

den 28 maj

Fråga

2007/08:1278 Gemensam nordisk rovviltportal

av Sinikka Bohlin (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Under de senaste cirka tio åren har en omfattande forskning kring de stora rovdjuren bedrivits i Skandinavien. Forskningen har väsentligt ökat kunskapen om arterna och deras levnadssätt. Det som saknas i dag i Norden är en gemensam webb för information till allmänheten.

Rovdjurscentret De 5 stora i Sverige har i dag en väl fungerande webbplats. Det finns goda möjligheter att utveckla webben att omfatta hela Norden.

Är ministern beredd att verka för att utveckla en gemensam nordisk rovviltportal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-28 Anmäld: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-04)