friskolor

Skriftlig fråga 2000/01:1152 av Silfverstrand, Bengt (s)

Silfverstrand, Bengt (s)

den 4 maj

Fråga 2000/01:1152

av Bengt Silfverstrand (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor

Antalet friskolor har fördubblats på fem år, men tar de sitt ansvar?

Frågan ställdes i TV-programmet Uppdrag granskning @ Skola för alla? den 2 maj.

Programmet gav ett mycket tydligt svar. Många friskolor lever långt ifrån upp till skollagens krav att friskolan ska vara fri från avgifter och öppen för alla. Vissa friskolor bygger sina antagningar av elever på enkäter i vilka ställs närgångna frågor om elevernas karaktär. Om föräldrarna undanhållit uppgifter kan eleven avskiljas från skolan. Bestämmelsen om att skolan ska vara avgiftsfri kringgås genom att kalla viss undervisning för "extra undervisning". Europaskolan listar de elever som betalat de frivilliga skolavgifterna.

F.d. diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel fann nämnda inslag i friskolevärlden klart diskriminerande. "Det finns risk för att vissa avarter växer sig starkare på skolområdet. Vi kan få elitskolor som står för en samhällssyn som inte är den vi vill ha. Tillstånden till friskolor delas ut väldigt snabbt. Sen går det snabbt med bidragen."

Vilka åtgärder är skolministern beredd att vidtaga för att komma till rätta med här beskrivna uppenbara missförhållanden på friskoleområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-05-04 Anmäld: 2001-05-08 Besvarad: 2001-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-09)