Frigivande av Dawit Isaak

Skriftlig fråga 2008/09:587 av Wigström i Göteborg, Cecilia (fp)

Wigström i Göteborg, Cecilia (fp)

den 9 februari

Fråga

2008/09:587 Frigivande av Dawit Isaak

av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I över sju år har nu den svenske journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea utan rättegång. Det finns uppgifter som säger att Isaaks hälsotillstånd nu har försämrats och att han har tagits in på sjukhus. Vi vet att förhållandena för fångar i Eritreas fängelser är mycket dåliga och att tortyr förekommer.

Regeringen har nu skickat ambassadör Fredrik Schiller till Eritrea för att verka för en frigivning men Dawit Isaaks hälsotillstånd är nu så allvarligt att detta inte är nog. Vi måste lyfta frågan till ministernivå för att visa att Sverige inte accepterar att en svensk medborgares rättigheter kränks på detta grova sätt.

Är utrikesministern beredd att åka till Eritrea för att verka för att Dawit Isaak, som sitter oskyldigt fängslad, ska släppas fri?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-09 Anmäld: 2009-02-10 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-18)