Franska livsmedel till Sverige

Skriftlig fråga 2009/10:141 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 4 november

Fråga

2009/10:141 Franska livsmedel till Sverige

av Gunvor G Ericson (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

En av grundpelarna i EU är fri rörlighet för varor och tjänster. Jag har tidigare ställt frågor till jordbruksministern om upphandling och matkvalitet och fått svar att ”vid en offentlig upphandling finns redan i dag utrymme för att ställa krav på kvalitet på de produkter som ska köpas in. Ett av syftena med den offentliga upphandlingen är att främja den fria handeln och att alla leverantörer behandlas lika.”

Sedan en tid tillbaka är sötningsmedlet stevia (steviolglykosid), som utvinns ur bladen på en buske och är kalorifritt, godkänt i Frankrike som livsmedels­tillsats. Matindustrin använder en rad konstgjorda sötningsmedel i stället för socker. Visserligen innehåller de sötningsmedlen inga kalorier och kan användas av diabetiker. Men till exempel aspartam och sukralos har tveksamma hälso- och miljöeffekter. EU:s egen livsmedelsmyndighet har ännu inte hunnit godkänna stevia men ansökan är under behandling. Det är rimligt att en livsmedelstillsats som är godkänd i Frankrike också ska vara godkänd i övriga EU-länder, för att skapa konkurrensneutralitet så som EU föreskriver. 

Då Frankrike är ett EU land och fri rörlighet gäller borde det innebära att stevia godkänd och tillverkad i Frankrike också kan få säljas i Sverige.

Min fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson är:

Delar ministern uppfattningen att det nu är möjligt att köpa franska livsmedel med stevia i Sverige med hänvisning till den fria rörligheten, och avser jordbruksministern att vidta någon åtgärd i sammanhanget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-04 Anmäld: 2009-11-04 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)