framtidens arbetsmarknad för arbetshandikappade

Skriftlig fråga 1997/98:172 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:172 av Sonja Fransson (s) till arbetsmarknadsministern om framtidens arbetsmarknad för arbetshandikappade

Under hela 1990-talet har vi levt med en extremt hög arbetslöshet. En sådan situation får negativa följder för de flesta människor, men för dem som har ett arbetshandikapp är det särskilt svårt. Den nyligen framlagda SCB-rapporten visade på en arbetslöshet på nära 50 % för de arbetshandikappade.

Vi vet att för den som har ett arbetshandikapp är det alltid svårt att få ett arbete men särskilt svårt under 1990-talet. Under denna tid har arbetsmarknaden kraftigt förändrats, många jobb som tidigare var möjliga att få för den som har ett arbetshandikapp har försvunnit. Det har naturligtvis också tillkommit nya arbeten, men i hur stor utsträckning kommer de jobben de arbetshandikappade till del? Det skulle vara intressant att veta hur arbetsmarknaden ser ut för arbetshandikappade i framtiden, vilka jobb tillkommer och hur får arbetshandikappade sin del av de nya jobben?

Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför:

Är ministern beredd att tillsätta en utredning som tar fram uppgifter om framtidens arbetsmarknad för arbetshandikappade?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-11-24 Anmäld: 1997-12-01 Besvarad: 1997-12-03
Svar på skriftlig fråga