Fossila bränslen i vägtrafiken

Skriftlig fråga 2017/18:1281 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Enligt preliminära siffror som sammanställts av 2030-sekretariatet ökade användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken under förra året efter flera års nedgång. Till viss del går det att förklara med att transporterna ökar. Men det beror även på att användningen av förnybara drivmedel i vägtrafiken inte längre ökar lika snabbt som det har gjort under en lång tid. 

Sedan 2010 har klimatpåverkan från inrikestransporter gått ned med drygt 15 procent, men förra årets ökning bryter trenden. Satsningar för att förbättra miljön är lovvärda. Men statistiken visar att regeringens åtgärder för att minska användningen av fossila drivmedel hittills inte har haft avsedd effekt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska användningen av fossila drivmedel i vägtrafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-09 Överlämnad: 2018-05-11 Anmäld: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-05-23 Sista svarsdatum: 2018-05-23
Svar på skriftlig fråga