Försvarsdepartementets samordningsansvar för totalförsvaret

Skriftlig fråga 2019/20:322 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen anges att det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016–2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig, och den består av både militärt och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. För att öka den samlade förmågan måste också samordning ske.

Enligt Försvarsberedningens rapport Motståndskraft bör ansvaret för totalförsvaret samlas till ett departement – Försvarsdepartementet. I dag är ansvaret uppdelat mellan Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet. Det får till följd att samordning och planering försvåras och i värsta fall blir både dyrare och mindre effektiv. Att åter skapa ett trovärdigt totalförsvar är prioriterat enligt regeringen, och jag delar den uppfattningen. Därför är det viktig att också Regeringskansliet ändrar sina interna ansvarsområden för att uppnå en ökad förmåga i totalförsvaret.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När kommer samordningen av totalförsvaret att vara klar och vara samlad på Försvarsdepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga