Försvarsanslag

Skriftlig fråga 2018/19:51 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I regeringsdeklarationen den 21 januari annonserade statsministern följande: "Försvarsanslagen höjs successivt för att stärka Sveriges militära förmåga."

Vi moderater har varit tydliga med att vi anser att Sveriges försvarsanslag bör höjas så att det till år 2028 uppgår till två procent av bnp. Detta för att ge Försvarsmakten långsiktiga förutsättningar att stärka försvarsförmågan.

ÖB Micael Bydén underströk nyligen vid försvarskonferensen i Sälen detta behov när han i sitt tal sa följande: De angivna ekonomiska ramarna måste följas upp genom långsiktiga politiska beslut. Det kommande försvarsbeslutet för åren 2021–2025 måste ange mål och ambitionsnivåer som tar sikte på längre perspektiv.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad är ministerns och regeringens långsiktiga ambition när det gäller försvarsanslagen i relation till bnp, och när i tiden har ministern och regeringen som ambition att detta ska kunna uppfyllas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-28 Överlämnad: 2019-01-28 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga