Forskningsprojekt på Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2010/11:455 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 15 april

Fråga

2010/11:455 Forskningsprojekt på Försäkringskassan

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för socialförsäkring planerar att genomföra ett forskningsprojekt som bygger på undersökning av hur enskilda handläggare på Försäkringskassan kan påverka sjukfrånvaron. De anställda förväntas svara på om de tycker att regelverket kring rehabiliteringskedjan är rättvist och om det är legitimt. Svaren från enskilda handläggare ska korsköras med sjukskrivningstiderna i deras ärenden.

Jag anser att projektet med sådana förfaringssätt inte ligger inom ramen för myndighetens uppdrag.

Min fråga är därför om statsrådet avser att vidta några åtgärder med anledning av det anförda.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-15 Besvarad: 2011-04-20 Svar anmält: 2011-04-21 Anmäld: 2011-04-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-20)