forskningen om byggd miljö i Gävle

Skriftlig fråga 1998/99:566 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1998/99:566 av Owe Hellberg (v) till utbildningsministern om forskningen om byggd miljö i Gävle

den 22 april

 

År 1994 omstrukturerades byggforskningen i Gävle genom avvecklingen av Statens institut för byggforskning, SIB. Byggforskningsrådet, (BFR), fick då regeringens uppdrag att i samverkan med Tekniska högskolan i Stockholm (KTH), bilda institution för Byggd Miljö i Gävle, (BMG). KTH fick inga statliga fakultetsmedel för denna verksamhet, utan BFR har svarat för institutionens basfinansiering, i dagsläget 14 miljoner kronor. Därtill har BFR, skjutit till ca 5 miljoner kronor i projektmedel per år. Byggforskningsrådets medel har reducerats med 50 miljoner kronor från 1998 till 1999. I vårpropositionen, så ligger denna nivå fast och gäller år 2000-2002. Medlen skall disponeras för att öka effektiviteten i byggande och förvaltning, samt för att främja kretsloppslösningar. Den reducerade nivån för BFR har skapat osäkerhet runt framtiden för institutionen Byggd Miljö i Gävle.

Ledningarna för KTH och Högskolan i Gävle, HiG, har föreslagit att BMG i fortsättningen skall organiseras som en del av HiG. Högskolan samarbetar med BMG och bedriver egen forskning och grundutbildning på samhällsbyggnadsområdet. Om BMG överförs till HiG, så stärks sambandet mellan grundutbildning och forskning. För att detta skall kunna genomföras, krävs att HiG tillförs fasta forskningsmedel, som motsvarar minst de medel som BFR tillför BMG under 1999.

Min fråga till ministern blir då följande:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa en framtida anslagsfinansierad forskning om den byggda miljön i Gävle?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-22 Anmäld: 1999-04-27 Besvarad: 1999-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga