Försämringar för studenter

Skriftlig fråga 2013/14:438 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 21 februari

Fråga

2013/14:438 Försämringar för studenter

av Peter Persson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Det måste anses som anmärkningsvärt att statsrådet ställer sig bakom finansministerns försämringar för de högskolestuderande. Regeringen sänker bidragsdelen i studiemedlet med 300 kronor per månad, vilket ersätts med lån som ska återbetalas. Redan i dag är återbetalningarna av studiemedel en tung börda för många unga och medelålders familjer.

Finansministern hänvisar också till fribeloppet och menar därmed att det är en självklarhet att högskolestudier ska förenas med yrkesarbete. Möjligheterna till detta växlar oerhört mellan olika typer av utbildningar bland annat beroende på omfattningen av lektionsundervisning och annan bunden undervisning. Att kräva kvällsjobb av studenter som dagtid har lektioner hela dagarna känns rätt magstarkt. Det går inte att komma ifrån att studierna blir lidande när högskolestuderande avkrävs yrkesarbete vid sidan om sina studier. Det finns också inte så få studenter som har familj med barn.

Det mest absurda är att krisen i grundskolan ska avhjälpas genom besparingar på de högskolestuderande. Regeringen pratar om en ”växling” som ska ge 800 miljoner kronor i besparingar, pengar som ska gå till förbättringar i skolsystemet.

Det ska bli intressant att följa de högskolestuderandes reaktioner på utbildningsministerns och finansministerns märkliga förslag.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter ska de högskolestuderande betala för regeringens skolmisslyckande?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-21 Anmäld: 2014-02-21 Besvarad: 2014-02-26 Svar anmält: 2014-02-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-26)