Förmånsbeskattning av icke-redaktionella medarbetare i kommersiella tidningsföretag

Skriftlig fråga 2005/06:403 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 18 november

Fråga 2005/06:403 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Förmånsbeskattning av icke-redaktionella medarbetare i kommersiella tidningsföretag

Enligt Kammarrätten i Jönköping (mål nr 1445-05) kan bara den som har journalistiska arbetsuppgifter (eller möjligen tillhör ledningsgruppen) på ett dagstidningsföretag få den egna tidningen levererad hem till bostaden utan att det föranleder förmånsbeskattning.

Anställda som arbetar med exempelvis medieutveckling eller annonser, som annonssäljare, annonsplanerare eller annonsproducenter, har enligt domen inte sådana arbetsuppgifter att de motiverar att arbetsgivaren ställer tidningen till förfogande i hemmet. Det ska i så fall föranleda förmånsbeskattning @ och att tidningen dessutom måste betala arbetsgivaravgift.

Envar som någon gång har varit på ett tidningsföretag inser att denna uppdelning av tidningsmedarbetare är bisarr och uteslutande ägnad att försvaga redan hårt ekonomiskt pressade allmänna nyhetstidningars ekonomi.

Konsekvensen blir att tidningsföretag som önskar att alla anställda ska komma välinformerade till sin arbetsplats efter sammanhängande ledighet eller, mer normalt, bara en natts frånvaro, tvingas betala de anställda för att de ska få tid att på arbetstid orientera sig om vad som skett på exempelvis annons- eller medieområdet.

Vilka åtgärder avser statsrådet, efter domen 1445-05 i Kammarrätten i Jönköping, att vidta för att tidningsföretags leverans av den egna tidningen till bostaden inte ska föranleda förmånsbeskattning för någon enda medarbetarkategori?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-18 Anmäld: 2005-11-18 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)