förhandlingsmannens rapporteringsskyldighet

Skriftlig fråga 2002/03:1203 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 1 juli

Fråga 2002/03:1203

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Bosse Ringholm om förhandlingsmannens rapporteringsskyldighet

Vid regeringssammanträdet den 16 juni beslöt regeringen att utse Lars Eric Ericsson (s) till "förhandlingsman" mellan Stockholms kommun och "övriga berörda aktörer" som har samband med införandet av trängselavgifter i Stockholm, att bland annat ta fram förslag för upphandlingen av systemet för att ta in miljö-/trängselavgifter, vem som ska äga kontrollstationerna och "studera hur skattemedlen" ska kunna återföras till Stockholmsregionen och utveckla kollektivtrafiken.

En fråga som regeringsbeslutet väcker är om beslutet innebär att förhandlingsmannen under arbetets gång fortlöpande ska rapportera till Finansdepartementet att det i själva verket är Finansdepartementet som förhandlar med Stockholms kommun och "övriga aktörer"? Om så inte är fallet: Kan Finansdepartementet under förhandlingen, genom den exklusiva kunskap det avser att skaffa sig genom förhandlingsmannens rapporteringsskyldighet, ge förhandlingsmannen nya, för utomstående okända, förhandlingsdirektiv?

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att skingra den oklarhet som regeringens beslut av den 16 juni 2003 åstadkommit såvitt avser förhandlingsmannens rapporteringsskyldighet till Finansdepartementet under förhandlingarna med Stockholms kommun och "övriga berörda aktörer"?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-07-01 Besvarad: 2003-08-11 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-11)