Fördubblade räntekostnader

Skriftlig fråga 2007/08:1493 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1493 Fördubblade räntekostnader

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sedan valet 2006 har kostnaden för ett miljonlån blivit över 1 200 kronor dyrare per månad och kostnaderna fortsätter att stiga i takt med att Riksbanken höjer sin reporänta, nu senast med 0,25 procent den 3 juli 2008. Ytterligare två höjningarna har Riksbanken flaggat för och vanligt folk kommer med denna utveckling inom kort att se sina räntekostnader fördubblade.

Sverige kan vara på väg in i ett läge med stagflation, med stigande arbetslöshet och inflation. Detta är den moderatledda regeringen delvis skyldig till, då den har gödslat de allra rikaste med stora skattesänkningar. De som drabbas hårdast av ökade räntekostnader är dock de utan stora inkomster och som trots arbete och hårt slit i dag ser sin plånbok grävas ut av inflationen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att mildra dessa effekter.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-08-01 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-01)