Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2005/06:725 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 23 december

Fråga 2005/06:725 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Förbifart Stockholm

Enligt tidningen Dagens Nyheter den 26 november 2005 utlovade finansminister Pär Nuder vid Socialdemokraternas nomineringskonferens i Stockholm län att, förutsatt att ministären Persson sitter kvar efter valet, ”under nästa mandatperiod fatta beslut om Förbifart Stockholm”.

Förbifart Stockholm ska gå från Skärholmen över Mälaröarna och Västerort till Häggvik i Sollentuna och har kostnadsberäknats till 15@20 miljarder kronor. Projektet ryms inte inom ramen för den vägplan som riksdagen beslutat om 2001 för tiden fram till 2014.

Då ställs ju naturligtvis frågan när bygget ska påbörjas och vara klart. Beslut ska fattas under perioden 2006@2010 men det är ju en annan sak. Dessutom är det sagt att projektet ska ”prioriteras”, och innebörden i det kan behöva utvecklas.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Messing:

Vilka beslut avser statsrådet att fatta vad gäller byggande @ tidpunkt och prioritering @ av Förbifart Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-23 Besvarad: 2006-01-10 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-10)