Förbifart Stockholm

Skriftlig fråga 2005/06:724 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 23 december

Fråga 2005/06:724 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Förbifart Stockholm

Enligt tidningen Dagens Nyheter den 26 november 2005 utlovade finansminister Pär Nuder vid Socialdemokraternas nomineringskonferens i Stockholms län @ där finansministern samtidigt uppfördes som kandidat nummer 1 på partiets lista inför riksdagsvalet 2006 @ att, förutsatt att ministären Persson sitter kvar efter valet, ”under nästa mandatperiod fatta beslut om Förbifart Stockholm”.

Förbifart Stockholm ska gå från Skärholmen över Mälaröarna och Västerort till Häggvik i Sollentuna och har kostnadsberäknats till 15@20 miljarder kronor. Då är frågan vem som ska betala.

Förbifart Stockholm ryms som bekant inte utan omprioriteringar i av riksdagen beslutade väginvesteringar fram till 2014.

Mot denna bakgrund vill jag fråga chefen för Finansdepartementet:

Vilka beslut avser statsrådet att fatta vad avser finansieringen av Förbifart Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-23 Besvarad: 2006-01-10 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-10)