Förändringar i arrendelagstiftningen

Skriftlig fråga 2010/11:429 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 5 april

Fråga

2010/11:429 Förändringar i arrendelagstiftningen

av Johan Andersson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Undertecknad har vid ett flertal tillfällen blivit uppvaktad av medborgare som upplever ett problem med långa arrenden av bostadsmark med förhållandevis låga avgifter, som exempelvis vid generationsväxling av ägarstrukturen får kraftiga höjningar av sina arrenden.

Fastighetsägarna har under många år rustat upp sina fastigheter och i viss mån också byggt till och om desamma.

Min fråga med anledning av ovanstående är om justitieministern har för avsikt att förändra lagstiftningen för bostadsarrende så att den enskilde arrendatorn ges en starkare ställning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-05 Anmäld: 2011-04-06 Besvarad: 2011-04-13 Svar anmält: 2011-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-13)