FN:s konvention mot kvinnodiskriminering

Skriftlig fråga 1999/2000:727 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 21 mars

Fråga 1999/2000:727

av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Anna Lindh om FN:s konvention mot kvinnodiskriminering

I oktober förra året antog FN:s generalförsamling texten till ett protokoll som ger enskilda kvinnor möjlighet att anföra klagomål över brott mot konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Konventionen ska bl.a. garantera kvinnor lika rättigheter i fråga om utbildning, lön och social trygghet samt avskaffa diskrimineringen av kvinnor i alla frågor som gäller äktenskap och familjeförhållanden.

Sverige undertecknade protokollet den 10 december 1999, på dagen för de mänskliga rättigheterna. De är nu en fråga av högsta vikt att regeringen omgående förelägger riksdagen förslag om protokollets ratificering. Sverige måste agera som ett föredöme i dessa frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter. Mot den bakgrunden vill jag fråga utrikesministern:

När avser regeringen lämna en proposition till riksdagen om protokollets ratificering så att kvinnor i Sverige får rätt att hos FN föra talan om Sveriges uppfyllande av kvinnodiskrimineringskonventionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-22 Anmäld: 2000-03-28 Besvarad: 2000-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-31)