Flygplatsen i Söderhamn

Skriftlig fråga 2008/09:574 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 4 februari

Fråga

2008/09:574 Flygplatsen i Söderhamn

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Helsinge Airport, den kommunala flygplatsen i Söderhamn, står ständigt i blickpunkten för invånarna i Söderhamn.

Nu senast i kommunfullmäktige lades ett medborgarförslag om att avveckla flygplatsen med motiveringen att försvaret i framtiden endast behöver obemannade farkoster. Förslagsställaren ville spara pengar åt kommunen.

I den interpellationsdebatt jag hade med ministern för drygt ett år sedan hävdade ministern fortsatt att om Sverige får den avancerade pilotutbildningen inom ramen för en europeisk flygskola så ska Söderhamn bli platsen. I kontakter med Försvarsmakten har jag förstått att planeringen har framskridit i takt med att man nu vet vilka länder som skrivit på att medverka i projektet.

Min fråga till ministern blir:

Kommer Söderhamn att få besked inom en rimlig tid om hur planeringen fortskrider för kommunens räkning och hur Försvarsmakten avser att ta flygplatsen i anspråk?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-04 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-11 Svar anmält: 2009-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-11)