Fixering av suggor

Skriftlig fråga 2014/15:477 av Catharina Bråkenhielm (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det nya kontrollprogram som Sveriges Grisföretagare vill genomföra inom grisuppfödningen bryter i flera delar mot djurskyddslagen, bland annat när det gäller att fixera suggan i burar i uppemot fem dagar i samband med grisningen. Men när grisföretagarnas studie, som har genomförts på tolv gårdar under ett år, presenterades i dag visade det sig att fixeringen inte har lett till att färre smågrisar har dött.

Att minska smågrisdödligheten har varit grisföretagarnas huvudargument för att genomföra studien. På så sätt skulle djurskyddet för smågrisarna bli bättre, enligt branschen.

Andra delar av grisföretagarnas djurförsök är att låta grisarna ha mindre yta att röra sig på och att vänja av smågrisarna tidigare från suggan. Studien med fixering av suggor som är i brunst fick avbrytas då de stod i sin avföring, blev för smutsiga och krävde mer antibiotika. Däremot minskade antibiotikaanvändningen vid smågrisarnas tidigare avvänjning, jämfört med året innan.

Sveriges Grisföretagare lämnar i dagarna in sin ansökan till Jordbruksverket om att få starta det nya kontrollprogrammet. Studien ska nu utvärderas av en oberoende expertgrupp innan Jordbruksverket fattar sitt beslut.

Kan det verkligen vara rimligt att hantera djur på det här viset – djurskyddslagen gäller väl?

Min fråga till statsrådet är:

 

Tänker statsrådet ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta några andra generella åtgärder med anledning av det som har framkommit om hur suggorna hanteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-28 Överlämnad: 2015-04-29 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga