Fatcaavtalet

Skriftlig fråga 2013/14:383 av Pärssinen, Raimo (S)

Pärssinen, Raimo (S)

den 3 februari

Fråga

2013/14:383 Fatcaavtalet

av Raimo Pärssinen (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) är den amerikanska lagstiftning som innebär att finansiella institut över hela världen måste identifiera och lämna uppgifter – motsvarande svenska kontrolluppgifter – om konton som innehas av amerikaner till det amerikanska skatteverket, Internal Revenue Service (IRS). I princip handlar det dock om att alla finansinstitut världen över, under hot om att annars blockeras, ska förse IRS med uppgifter vare sig man har amerikanska medborgare som kunder eller inte. Fatca klubbades igenom i den amerikanska kongressen 2010, och de större europeiska länderna har vart för sig förhandlat fram avtal. Finansministern missade tillfället att slå vakt om de mindre EU-staternas intressen genom att verka för att EU gemensamt skulle förhandla med USA.

I ett pressmeddelande den 15 juli i fjol meddelade Finansdepartementet att den amerikanska motsvarigheten meddelat att man på grund av stort intresse från utlandet och många kommentarer om osäkerhet kring vad som gäller för utländska finansiella institut i länder med pågående avtalsförhandlingar med USA skjuter upp olika tidpunkter enligt Fatcaregelverket med sex månader till den 1 juli 2014. För länder med pågående avtalsförhandlingar med USA ska det amerikanska finansdepartementet och den amerikanska skattemyndigheten IRS publicera en lista där dessa framgår och som ska betraktas som länder som de facto har ett avtal med USA. I förteckningen över vårens propositioner och skrivelser finns inte Fatcaavtalet nämnt trots att det tydligen ska börja gälla från den 1 juli. Riksdagen är inte informerad om hur förhandlingarna utvecklas.

Jag har följande fråga:

När avser ministern att informera riksdagen och svenska folket om Fatcaförhandlingarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-03 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)