Fatca och EU

Skriftlig fråga 2012/13:306 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 11 februari

Fråga

2012/13:306 Fatca och EU

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) är en amerikansk lagstiftning som ålägger finansiella institut över hela världen att lämna uppgifter – motsvarande svenska kontrolluppgifter – om amerikanska tillgångar till den amerikanska skattemyndigheten IRS. Avtalet innebär ett omfattande regelverk som kommer att kosta pengar för de finansiella instituten och kräva nya administrativa rutiner. Regelverket antogs i USA våren 2010 och gäller från den 1 januari 2013 men börjar inte tillämpas förrän den 1 januari 2014. I februari 2012 gjordes ett gemensamt uttalande, ett så kallat joint statement, av USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien om en mellanstatlig uppgörelse för att genomföra Fatca. Denna lösning bygger på ett ömsesidigt uppgiftslämnande som innebär att dessa fem länder kommer att få liknande uppgifter om deras medborgares tillgångar i USA. Inkomst- och företagsbeskattningen är förvisso nationella angelägenheter, men Fatca berör ju inom EU bosatta människors samt företags och nationers relationer till främmande makt. Frågan är då varför inte Europeiska unionen sett till att ett gemensamt avtal förhandlats fram mellan USA och EU för samtliga medlemsländer. Det måste vara en avsevärd nackdel för de små EU-medlemsstaterna som Sverige att förhandla var för sig med USA samtidigt som EU:s större medlemsstater gemensamt sett till att få ett avtal. Avtalet väcker också frågor kring integriteten.

Har statsrådet och Sverige tagit något initiativ för att Fatca skulle hanteras utifrån EU och därmed ge samtliga medlemsstater lika skyldigheter och rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-11 Anmäld: 2013-02-12 Besvarad: 2013-03-01 Svar anmält: 2013-03-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-01)