Farligt isoleringsmaterial i hus

Skriftlig fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska (M)

Marta Obminska (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

För ett par veckor sedan inträffade en av de svåraste bränderna på mycket länge, i en skyskrapa, Grenfell Tower, i London. Trots att utredning i ärendet pågår misstänks isoleringen med så kallad cellplast vara grund för att branden kunde sprida sig så snabbt.

Cellplast är ett samlingsnamn för en rad olika isoleringsmaterial i plast. Av alla cellplaster är EPS, expanderad polystyren, den som är vanligast förekommande samtidigt som den har sämst brandegenskaper, enligt Brandskyddsföreningen, www.brandskyddsforeningen.se/vart-arbete/cellplast/.

Enligt uppgifter i flera medier förekommer den brandfarliga cellplasten också som isoleringsmaterial i svenska hus. Enligt en artikel i Upsala Nya Tidning (30 juni) framgår det att många bostadshus samt publika lokaler i Uppsala har cellplast som isolering.

Enligt Brandskyddsföreningen behöver hela kedjan, det vill säga alla ifrån tillverkare, försäljare, konstruktörer, transportörer, byggare och fastighetsägare till förvaltare, fastighetsskötare och de som bor eller verkar i huset, ha goda kunskaper om EPS-cellplastens brandegenskaper. Det är problematiskt att användningen av EPS-cellplast ökar och att risken därmed ökar för att människor skadas eller omkommer i samband med bränder.

Med anledning av cellplasts brandfarlighet vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

Vad avser statsrådet att göra för att minska riskerna med brandfarlig cellplast i samband med husbyggen, och hur ska informationsarbetet om cellplast intensifieras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-07-03 Överlämnad: 2017-07-04 Sista svarsdatum: 2017-07-19 Svarsdatum: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga