Fackliga rättigheter och Sveriges demokratioffensiv

Skriftlig fråga 2019/20:313 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Enligt världsfacket ITUC:s årliga rapport Global Rights Index, som släpptes den 19 juni i år, dödades 53 fackligt aktiva i tio länder under 2018, och i 54 länder är demokratin och yttrandefriheten hårt ansatta. Antalet länder som utesluter eller begränsar rätten att etablera eller gå med i en fackförening ökade från 92 länder 2018 till 107 länder 2019. 80 procent av länderna, även det en ökning, har inskränkt rätten att förhandla kollektivt. Detta är en del i den globala trend av krympande demokratiskt utrymme som pågår runt om i världen där facken är en av de aktörer som drabbas hårdast.

Med bakgrund av den dystra demokratiska utvecklingen är det mycket positivt med regeringens demokratioffensiv. Inom denna offensiv är det viktigt att uppmärksamma den särskilda roll som fackföreningar har för demokratin.

Respekt för fackliga rättigheter är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och arbetet med fattigdomsminskning, där människors liv är så pass drägliga att de har möjlighet att agera som aktiva medborgare och stärka ländernas välfärd och utveckling.

Det finns ett starkt samband mellan ett lands demokratiska utveckling och en välfungerande dialog mellan aktörer på arbetsmarknaden, en social dialog. Givet statsministerns och regeringens betydande satsning på Global Deal är det av betydelse att arbetsmarknadens parter blir en viktig del av demokratioffensiven. Ett av Sveriges åtagande inom Global Deal är dessutom att främja social dialog i det internationella utvecklingssamarbetet. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Hur ser statsrådet på det internationella utvecklingssamarbetet och Global Deal i förhållande till regeringens demokratioffensiv och hur avser statsrådet att ytterligare främja den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-05 Överlämnad: 2019-11-06 Anmäld: 2019-11-07 Sista svarsdatum: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga