EU:s direktiv om offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2012/13:491 av Granlund, Marie (S)

Granlund, Marie (S)

den 3 maj

Fråga

2012/13:491 EU:s direktiv om offentlig upphandling

av Marie Granlund (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Förhandlingarna om offentlig upphandling är i full gång. Enligt tidsplanen kommer ytterligare en så kallad trialog mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet att äga rum den 6 maj. Bland annat förväntas man där diskutera Europaparlamentets tillägg till artikel 15. Det nya förslaget från Europaparlamentet, artikel 15.2, berör sociala hänsyn vid upphandling och krav på att ekonomiska aktörer ska följa arbetsrättsliga bestämmelser som bland annat regleras i nationell lag och i internationella konventioner och som är tillämpliga på den ort där byggentreprenaden utförs, tjänsten tillhandahålls eller varorna framställs.

Nu verkar det som att ett antal medlemsländer i rådet vill stryka förslaget och motsätter sig en hänvisning till ILO:s konvention nr 94.

Vad gör statsrådet och regeringen för att säkra att artikel 15.2 blir kvar och att en hänvisning till ILO:s konvention nr 94 finns med i direktivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-03 Anmäld: 2013-05-13 Besvarad: 2013-05-15 Svar anmält: 2013-05-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-15)