EU-domstolen och förnybar energi

Skriftlig fråga 2013/14:377 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 30 januari

Fråga

2013/14:377 EU-domstolen och förnybar energi

av Jens Holm (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

För några dagar sedan beslutade EU-domstolens generaladvokat (Mål C 573/12) att det svenska systemet med elcertifikat för förnybar el strider mot EU:s princip om fri rörlighet för varor och tjänster. Om svenska företag har rätt till elcertifikat måste andra europeiska företag också ha det, i det här fallet ett åländskt företag. Skulle generaladvokatens beslut gå igenom i den högsta instansen, EU-domstolen, skulle det sannolikt få helt förödande konsekvenser för vårt elcertifikatssystem och därmed för utbyggnaden av den viktiga förnybara energin.

Med tanke på att EU:s domstol i de flesta fall går på generaladvokatens linje och att domstolens beslut är helt överordnade våra nationella beslut är läget minst sagt kritiskt för oss som försvarar elcertifikatssystemet och utbyggnaden av förnybar energi.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta med anledning av generaladvokatens beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-05 Svar anmält: 2014-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)