EU-direktivet för tv

Skriftlig fråga 2005/06:676 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 19 december

Fråga 2005/06:676 av Gunnar Andrén (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

EU-direktivet för tv

Den 13 december 2005 presenterade EU-kommissionären Viviane Reading EU-kommissionens förslag till omarbetning av 1989 års direktiv Tv utan gränser. ”Moderniserat, teknikanpassat och avreglerat” är de nyckelbegrepp som kommissionen vill ska prägla sändningsreglerna i Europa @ kanske borde man ha lagt till ett önskemål om hög programkvalitet.

Vad som nu händer är att teknikutvecklingen raserar geografiska avstånd och mottagningshinder. Den digitala tekniken kullkastar tidigare nations- och andra gränser. De nuvarande svenska reklamreglerna framstår därvid som de mest föråldrade i Europa, ej anpassade till verkligheten. Resultat: tv-kanaler som riktar sig till svenska tittare etablerar sig i andra länder. Sveriges regler för sponsring, reklam och liknande riskerar att leda till att vårt land förlorar högteknologiska företag som tv-bolag utgör.

Våra nordiska grannar har redan kommit längre i EU-anpassning. Den tekniska utvecklingen med en rad nya distributionsformer vid sidan av det digitala marknätet, bredband, ip-tv, mobil-tv etcetera, borde leda till att Sverige snabbt tar till sig det nya regelverket och därmed blir en attraktiv nation för nyetablering av tv-kanaler och andra programföretag.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot bakgrund av EU:s kommande tv-direktiv för att säkerställa att svenska tv-kanaler som riktar sig till svenska tittare ska kunna etablera sig i vårt land och inte känna sig tvingade att sända från andra länder beroende på svenska särbestämmelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-12-19 Besvarad: 2006-01-11 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-11)