EU--Afrika-dialog

Skriftlig fråga 2005/06:1612 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 15 maj

Fråga 2005/06:1612 av Joe Frans (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

EU@Afrika-dialog

EU@Afrika-dialogen inleddes i samband med stats- och regeringschefernas möte i Kairo i april 2000. Det andra toppmötet som är planerat att äga rum i Lissabon har skjutits på framtiden på grund av oenighet om Zimbabwes deltagande.

Det är otillfredsställande att något möte inte ägt rum på sex år. Det finns flera frågor som kräver en dialog på regeringschefsnivå.

Det handlar bland mycket annat om den humanitära situationen på Afrikas horn, situationen i Somalia, Eritrea@Etiopien-konflikten, Elfenbenskusten, Kongo, utvecklingsfrågorna och hur vi ska uppnå milleniemålen.

Jag vill fråga statsrådet vilka ansträngningar han gör för att få till stånd en EU@Afrika-dialog i nutid och vilka initiativ han avser att ta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-15 Anmäld: 2006-05-15 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)