Ett treterminssystem

Skriftlig fråga 2017/18:914 av Ida Drougge (M)

Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Vägen in i det svenska samhället går via en väl fungerande skola. Oavsett bakgrund och vart man är på väg så ska man kunna lita på att skolan ger en så god start i livet som möjligt.

Enskilt viktigast för elevernas kunskapsresultat är tid med skickliga lärare. I ljuset av detta är det oroande att Sverige har mindre undervisningstid jämfört med andra OECD-länder. Sammantaget handlar det om nästan ett års mindre undervisningstid under den obligatoriska skolformen. Ett sätt att öka undervisningstiden skulle vara att korta av sommarlovet och införa ett treterminssystem, något som vi moderater har föreslagit. Ett införande av ett treterminssystem skulle dock behöva utredas.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att tillsätta en utredning om införande av ett treterminssystem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga