Ett erkännande av folkmordet Seyfo 1915

Skriftlig fråga 2017/18:1418 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Under det osmanska rikets sönderfall i Turkiet år 1915 dödades över 1,5 miljoner kristna invånare. Armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och pontiska greker blev systematiskt massakrerade. De dödades på grund av sin etnicitet och på grund av sin kristna tro. Målet var att åstadkomma en turkisk etnisk nation, ett land med ett folk, ett språk och med islam som enda religion. Det var ett systematisk planerat och genomfört folkmord som många utländska och svenska diplomater och andra organisationer på plats rapporterade om, och där arkiven bekräftar alla detaljer. De drabbade utsattes för tvångskonvertering, massmord och deportering till syriska öknen. Kvinnor och barn våldtogs och såldes som sexslavar. Kulturhistoriska byggnader, kyrkor och kloster förstördes och deras egendom konfiskerades. Detta var 1900-talets första folkmord och kallas Seyfo, som betyder ”svärd”.

Sveriges riksdag fattade 2010 beslut om att erkänna folkmordet Seyfo 1915.  Beslutet innebar att Sverige

  1. ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker
  2. bör verka inom FN och EU för ett internationellt erkännande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker
  3. bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker.

Över 40 andra länder har erkänt folkmordet. Europaparlamentet erkände folkmordet i en resolution 2016. I Frankrike är det dessutom straffbart att förneka folkmordet.

Vid ett besök i Södertälje under valkampanjen 2014 gav dåvarande S-ledaren och nuvarande statsministern Stefan Löfven ett löfte till ättlingar till överlevande från Seyfo om att Socialdemokraterna skulle erkänna folkmordet och följa riksdagens beslut i frågan om de vann valet 2014. Detta var ett vallöfte inför flera hundra åhörare. Nu har det gått nästan fyra år och under 2017 beslutade Socialdemokraternas kongress att inte gå vidare med att erkänna folkmordet 1915. Detta bekräftade statsministern i en intervju med SVT Nyheter i Södertälje den 1 maj 2018 då han sa att regeringen inte kommer att erkänna folkmordet eller verka i enlighet med riksdagsbeslutet 2010.

Statsministerns besked innebär ett svek mot de efterlevande. Att kalla saker vid deras rätta namn har stor betydelse  för de drabbade och gör det möjligt för dem att bearbeta det trauma de bär på.

Statsministerns uttalande väcker frågan huruvida Socialdemokraternas kongress är överordnad riksdagsbeslut. Enligt regeringsformen är riksdagen Sveriges högsta beslutande organ medan regeringen verkställer riksdagens beslut.

Det finns ett behov av att utrikesministern ger klara besked i denna fråga som är mycket viktig för de 150 000–200 000 nya svenskar inom de drabbade kristna folkgrupperna med rötter i Mellanöstern, varav ca 35 000 bor i Södertälje. Hur ställer sig regeringen till frågan om ett erkännande av folkmordet Seyfo 1915? Kommer regeringen att följa Stefan Löfvens vallöfte från 2014? Eller kommer regeringen att följa statsminister Stefan Löfvens uttalande från 2018?

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Kommer regeringen att under innevarande mandatperiod erkänna folkmordet 1915 på de nämnda folkgrupperna och verka i enlighet med riksdagens beslut år 2010?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga