En svensk rymdstrategi

Skriftlig fråga 2016/17:895 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Den 1 mars ska riksdagen debattera den europeiska rymdstrategi som har utarbetats. Rymdstrategin är en intressant och viktig plan som spänner över flera områden, till exempel klimat, säkerhetspolitik och möjlighet att omvandla rymdteknik i kommersialiserbara innovationer.

Alliansregeringen tillsatte en utredning för att utarbeta en svensk rymdstrategi. Utredningen presenterades i augusti 2015 och har sedermera remissbehandlats. Emellertid har regeringen inte återkommit till riksdagen med en proposition på området och någon sådan finns inte heller upptagen i den propositionsförteckning som har redovisats för perioden fram till september 2017.

Som svar på en skriftlig fråga från undertecknad i april 2016 skrev statsrådet Helene Hellmark Knutsson: ”Regeringen avser sedan återkomma i särskild ordning till frågan om en eventuell nationell rymdstrategi.”

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Om och i så fall när har statsrådet och regeringen för avsikt att presentera ett förslag till en svensk rymdstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-02-20 Överlämnad: 2017-02-21 Anmäld: 2017-02-22 Sista svarsdatum: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga