En myndighet för civilt försvar

Skriftlig fråga 2019/20:340 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I dag finns det inte någon myndighet på central nivå med tydligt mandat att stödja regeringen med att leda, inrikta och prioritera beredskapsåtgärderna inom det civila försvaret. För att regeringen ska kunna fokusera på de övergripande och nationellt viktiga besluten krävs relevanta, avvägda och sammanställda underlag från myndigheterna i det civila försvaret. Planering i fred samt utbildning och övning för de centrala myndigheterna måste hållas samman. Det är viktigt att samhällets samlade resurser kan överblickas och att prioriteringar kan göras mellan de olika verksamheterna inom det civila försvaret och mellan olika delar av landet.

För att åstadkomma detta konstaterar Försvarsberedningen i sin rapport Motståndskraft att det behövs en central myndighet för planering, ledning och samordning i det civila försvaret. Den myndigheten bör vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nya instruktioner och mandat behöver beslutas av regeringen och i förekommande fall riksdagen. Det är därför viktig att nu också Regeringskansliet tar initiativ till att förändra, förtydliga och ge mandat till berörd myndighet, MSB, för att uppnå en ökad förmåga i civilförsvaret.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Har statsrådet gett nya instruktioner och mandat till MSB i syfte att förändra MSB så att MSB blir den myndighet som leder och samordnar det civila försvaret i enlighet med Försvarsberedningens rapport Motståndskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga