elöverkänslighet

Skriftlig fråga 1999/2000:942 av Beijer, Lennart (v)

Beijer, Lennart (v)

den 15 maj

Fråga 1999/2000:942

av Lennart Beijer (v) till statsrådet Mona Sahlin om elöverkänslighet

200 000 människor i Sverige lider av elöverkänslighet. Vid tidigare frågor om elöverkänslighet, mobiltelefoners strålning och forskning om elöverkänslighet har regeringsrepresentanter: Lars Engqvist och Thomas Östros, understrukit vikten av att ta de elöverkänsligas problem på allvar, men velat invänta den utredning som pågår och ska redovisas av Rådet för arbetslivsforskning i höst. Den senaste tidens händelser gör det emellertid nödvändigt att åter aktualisera denna svåra men väldigt viktiga fråga. Pegasus Lab AB i Uppsala har gjort en undersökning om läckande gifter från mobiltelefoner. England följer försiktighetsprincipen och myndigheterna rekommenderar att barn och ungdomar inte ska använda mobiltelefon, då det kan påverka hjärnans utveckling. I Sverige anser inte myndigheterna att detta är nödvändigt och producenterna instämmer. Den 7 april inträffar en allvarlig händelse i Ralfutredningen om elöverkänslighet. De två ledamöterna Olle Johansson, Karolinska Institutet och Bo Walhjalt, hoppar av i protest. De anser bl.a. att utredningen inte tar hänsyn till empiriska resultat samt fortsätter att hävda att elöverkänslighet har en psykosocial grund och bör behandlas med psykoterapi. De båda opponenterna anser att utredningen inte följt upp regeringens uppdrag. Det är givetvis ytterligt allvarligt när två personer, som satsat mycket arbete för att förbättra situationen för den stora gruppen elöverkänsliga, inte finner det meningsfullt att delta i denna utredning.

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att återställa förtroendet för den utredning som ska förbättra situationen för de människor som är elöverkänsliga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-16 Anmäld: 2000-05-23 Besvarad: 2000-05-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-25)