Elever med autism

Skriftlig fråga 2014/15:720 av Håkan Bergman (S)

Håkan Bergman (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Elever med autism, men utan utvecklingsstörning, tillhör enligt skollagen inte längre målgruppen för grundsärskolan utan ska få sin undervisning i grundskolan. Förändringen är positiv för de elever som, med särskilt stöd i den mottagande skolan, kan klara grundskolans kunskapsmål.

Det finns dock ett mindre antal elever, som inte har en utvecklingsstörning, men som har en så ojämn begåvningsprofil att de inte riktigt har förutsättningarna att klara grundskolans läroplan och kunskapskrav. Autism- och Aspergerförbundet bedömer att antalet elever i denna grupp sammanlagt kan uppgå till ett par hundra i landet.

Dessa elever kan ha svårt att se sammanhang och att dra slutsatser samt saknar förmåga till teoretisk förståelse och abstrakt tänkande, vilket gör det svårt att klara undervisning i grundskolan ens med en mycket anpassad skolsituation. Dessa elever borde få möjligheten att läsa enligt grundsärskolans läroplan och kursplan, trots att de formellt sett inte har en utvecklingsstörning.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga:

 

Är utbildningsminister Gustav Fridolin beredd att föreslå en förändring av skollagens målgruppsparagraf i syfte att bättre tillgodose just dessa elevers specifika behov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-30 Överlämnad: 2015-07-01 Besvarad: 2015-07-15 Sista svarsdatum: 2015-07-15 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga