efterlevnaden av barnkonventionen

Skriftlig fråga 2004/05:1966 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1966

av Harald Nordlund (fp) till socialminister Berit Andnor om efterlevnaden av barnkonventionen

Det har gått nästan femton år sedan Sverige ställde sig bakom FN:s barnkonvention. Detta innebär att man åtagit sig att se till att barnets bästa tillgodoses i alla beslut i offentlig verksamhet.

Riksrevisionen granskade i vilken grad regeringen och myndigheterna har följt riksdagens beslut om förverkligande av konventionen.

Granskningen ger inte så positiva besked som man kan förvänta sig efter femton år. Riksrevisionen sammanfattar granskningen på bland annat följande sätt:

"Regeringen, myndigheterna och kommunerna har inom granskade områden hittills inte helt följt kraven och infriat målen i den av riksdagen antagna nationella strategin för arbetet med barnkonventionen i Sverige. Det finns också vissa brister i regeringens information till riksdagen."

Min fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nå en förbättrad måluppfyllelse i fråga om efterlevnaden av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-06-29 Besvarad: 2005-08-03 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-03)