Dyra körkort som riskerar att bli ännu dyrare

Skriftlig fråga 2005/06:1730 av Engle, Kerstin (s)

Engle, Kerstin (s)

den 1 juni

Fråga 2005/06:1730 av Kerstin Engle (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Dyra körkort som riskerar att bli ännu dyrare

För att spara pengar har Vägverkets förarprovsenhet tagit bort möjligheten att göra teoriprov eller möjligheten till uppkörning på flera orter i Sverige. Både orter och elever kan drabbas hårt genom att körkortsutbildningar hotas.

I praktiken förs kostnaden över från Vägverket till eleven. Eleven blir tvungen att avsätta en hel- eller halvdag för enbart en körlektion och tvingas då att ta ledigt ifrån arbete eller studier. Vidare måste eleven själv bekosta resor till och från hemmet för att ta körlektioner och göra slutprov.

För mig är det en självklarhet att alla i Sverige ska ha möjlighet att kunna ta ett körkort. Möjligheten ska finnas oberoende bostadsort och till motsvarande kostnad över hela landet. Jag är rädd för att Vägverkets indragningar av provorter ytterligare försvårar för många grupper att ta körkort.

Redan i dag tvingas alltför många att välja bort att ta körkort. Fler ska ha möjligheten och råd att ta körkort.

Vilka åtgärder avser stadsrådet att initiera så att fler ska kunna ta körkort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-01 Anmäld: 2006-06-01 Besvarad: 2006-06-07 Svar anmält: 2006-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-07)