dödsstraffet i Saudiarabien

Skriftlig fråga 1999/2000:763 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 mars

Fråga 1999/2000:763

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om dödsstraffet i Saudiarabien

Över 90 länder kan sägas ha kvar dödsstraffet, men det är betydligt färre som i realiteten fortlöpande avrättar fångar. Under 1998 avrättades minst 1 625 fångar i 37 länder. Dessa länder bör ägnas särskild uppmärksamhet. Att Sveriges regering prioriterar frågan om dödsstraffet med stöd i riksdagen är väl känt. Som ett led i vårt gemensamma och uthålliga arbete höll jag den 24 mars i riksdagens kammare ett anförande om just dödsstraffet. I mitt anförande lyfte jag bl.a. fram den oroväckande situationen i Saudiarabien. Antalet dödsdömda i Saudiarabien mellan åren 1994 och 1998 uppgick till 465. Senare uppgifter gör gällande att det nu genomförs hela två avrättningar i veckan. Trots dessa uppgifter så får dödsstraffet i Saudiarabien fortfarande mycket liten uppmärksamhet. Oron över situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien bör bli föremål för internationell uppmärksamhet. Vi ser i dag såväl godtyckliga gripanden, tortyr, dödsdomar som avrättningar. Politiskt oliktänkande, utländska arbetare, religiösa minoriteter och kvinnor riskerar att bli diskriminerade.

Min fråga är om utrikesministern initierat frågan om dödsstraff i Saudiarabien i EU eller andra internationella forum.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-29 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-14)