Djurskyddstillsyn

Skriftlig fråga 2008/09:6 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 17 september

Fråga

2008/09:6 Djurskyddstillsyn

av Krister Örnfjäder (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Från nyåret kommer länsstyrelserna att ta över kommunernas djurskyddstillsyn. Det finns nu en stor oro ute i landet att de pengar som regeringen avsätter för den nya djurskyddskontrollen hos länsstyrelserna är otillräckliga. I min hemkommun Västervik finns det en stor oro över hur länsstyrelsen ska hinna med tillsynen. En möjlighet är att sänka ambitionsnivån och därmed minska antalet inspektioner vilket skulle medföra en försämring både för samhället och företagen. Fler ärenden skulle antagligen hamna hos polisen än i dagsläget.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att den nya djurskyddstillsynen inte ska försämras i förhållande till dagens nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-17 Anmäld: 2008-09-22 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)