digitaliseringen av Bolagsverkets registrering av årsredovisningar

Skriftlig fråga 2004/05:2000 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 6 juli

Fråga 2004/05:2000

av Gunnar Andrén (fp) till näringsminister Thomas Östros om digitaliseringen av Bolagsverkets registrering av årsredovisningar

Bolagsverket, lokaliserat till Sundsvall, startade sin verksamhet den 1 juli 2004. Runt 300 000 aktiebolag lämnar sin årsredovisning till Bolagsverket. I dag görs det i huvudsak i pappersform, vilket skapar en omfattande manuell @ och låt det sägas i klartext @ orationell hantering.

Såväl företag som Bolagsverket skulle tjäna på om hanteringen av alla ärenden, och särskilt årsredovisningar, som enligt lag ska registreras i Bolagsverket, skulle kunna överföras till verket med e-legitimation och därmed sändas över till Bolagsverket i elektronisk form.

I dag framställs i stort sett alla aktiebolags årsredovisningar i dataform och Bolagsverket lagrar allt digitalt. Varför ska en statlig myndighet ta omvägen över papper?

För att den elektroniska hanteringen ska kunna genomföras, krävs att riksdagen möjliggör detta via modern lagstiftning där även sekretess- och säkerhetsfrågor hanteras. Skatteverket har utvecklat teknik som borde kunna användas också inom Bolagsverkets värld.

Mot denna bakgrund vill jag fråga chefen för Justitiedepartementet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att riksdagen ska kunna träffa beslut så att årsredovisningar och andra ärenden som gäller aktiebolag, för vilka ny lagstiftning enligt träffat riksdagsbeslut träder i kraft den 1 januari 2006, ska kunna hanteras helt digitalt redan från årsskiftet i kontakterna mellan aktiebolag och Bolagsverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-07-06 Besvarad: 2005-08-08 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-08)