Det nationella nätverket för dricksvatten

Skriftlig fråga 2019/20:594 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I år har det varit mer än dubbelt så många larm om risker med vattnet som vad kommunerna förra året uppgav till Livsmedelsverket rapporterar Ekot. De har frågat landets kommuner hur många gånger i år de uppmanat boende att koka sitt dricksvatten. De 240 kommuner som de fått svar från uppger att det handlar om sammanlagt 70 tillfällen.

Vidare rapporterar kommunerna att det ofta rör sig om mindre samhällen som fått koka vattnet, och alltså inte hela kommuner. Det tyder på en fördubbling mot förra året och den högsta siffran under en femårsperiod, om man jämför Ekots siffra för i år med vad kommunerna tidigare år rapporterat till Livsmedelsverket.

I hälften av fallen i år uppger kommunerna att orsaken varit konstaterade kvalitetsproblem som förhöjda halter av bakterier, som till exempel berott på att jord trängt in i en vattentäkt. Det här innebär en stor risk för den fortsatta dricksvattenförsörjningen i Sverige och för planeringen av krisberedskap och civilförsvar.

Sedan 2010 finns ett nationellt nätverk för dricksvatten. Syftet med nätverket är att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet, och genom samarbete och samordning av insatser ska nätverket bidra till bra och säkert dricksvatten i dag och i framtiden. Nätverkets vision är att Sveriges befolkning ska ha tillgång till dricksvatten i tillräcklig kvantitet och av god kvalitet i en föränderlig värld.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg är därför:

 

Har statsrådet initierat någon uppföljning av vilka samarbeten och samordningar som gjorts inom det nationella nätverket, och finns det någon uppföljning gällande larmen hos de kommuner som drabbats av kontaminering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga