Den ökande brottsligheten

Skriftlig fråga 2007/08:1534 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 12 augusti

Fråga

2007/08:1534 Den ökande brottsligheten

av Hans Hoff (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Tre år i rad minskade antalet anmälda brott fram till år 2006. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har antalet anmälda brott i stället ökat varje år. Regeringen som gick till val på löften om historiska satsningar på polisen för att minska brottsligheten har när brottsligheten gått upp i stället minskat polisens resurser två budgetar i rad med 300 miljoner jämfört med vad som budgeterats tidigare.

Brottsligheten har det senaste året ökat kraftigt i vårt land. Dagligen rapporterar medierna om rån, våldtäkter och misshandel. Brott som bara för några år sedan gav stora rubriker blir i dag en notis i medierna. Den kraftigt ökade brottsligheten har lett till att allt fler människor upplever en ökande otrygghet i vardagen för att bli utsatt för brott. Detta gäller inte minst pensionärer och ungdomar och då särskilt unga tjejer.

Att brottsligheten nu ökat så kraftigt får anses som ett fatalt misslyckande av regeringen. Jag anser att regeringen nu måste ta den ökande brottsligheten på största allvar. Att regeringen bara konstaterar den negativa utvecklingen och inte vidtar några som helst konkreta åtgärder för att vända den negativa utvecklingen skapar bara ännu mer otrygghet och frustration bland människor.

Med anledning av det ovan anförda undrar jag vilka konkreta åtgärder justitieministen avser att vidta för att komma till rätta med den ökade brottsligheten i vårt land.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-12 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-21 Svar anmält: 2008-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-21)