Den kommande skatteutredningen

Skriftlig fråga 2005/06:701 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 21 december

Fråga 2005/06:701 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Den kommande skatteutredningen

Den senaste stora svenska skattereformen var i huvudsak ett verk av ledande socialdemokrater (Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt) och ledande folkpartister (Bengt Westerberg och Anne Wibble). Utan denna reform 1989/90, bort från vad någon av huvudaktörerna betecknade som ”ett perverst skattesystem” till en långt mer arbetsfrämjande och mindre lånelönsam ekonomi, hade den stabilitet som präglar svensk ekonomi i dag inte varit möjlig.

Det har nu gått 15 år sedan reformen genomfördes @ och dessvärre har många ändringar genomförts som undanröjer verkan av de viktigaste principerna i reformen, både på inkomstskattesidan, kapitalbeskattningssidan och mervärdesskattesidan.

Sverige behöver en ny skattereform, förankrad i de partier som visat sig kunna ta ansvar för en principiellt genomtänkt skattepolitik, till men för allsköns skattekonsulter.

Under hösten har chefen för Finansdepartementet sagt att partierna kommer att av regeringen inbjudas till en skatteutredning efter valet 2006. Den 23 november sade skatteutskottets ordförande i debatt i riksdagen med övertecknad att ”inbjudan kommer att komma redan i vår”. Oklarhet föreligger också om hela skatteområdet ska ingå eller bara delar.

Jag vill mot denna bakgrund fråga chefen för Finansdepartementet:

När kommer inbjudan till skatteöverläggningar, och finns det några områden som kommer att vara undantagna från sådana överläggningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-21 Besvarad: 2006-01-11 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-11)