Den akuta veterinärbristen

Skriftlig fråga 2020/21:3258 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Den veterinärbrist som råder måste få ett slut, och det är nu andra sommaren i rad som är riktigt kritisk. Där våra husdjur och lantbruksdjur riskerar onödigt lidande och i allra värsta fall dö, för att de inte får rätt hjälp i tid.

Svensk djursjukvård behöver välutbildad personal. Det är en förutsättning för god djuromsorg.

Detta är i allra högsta grad en djurskyddsfråga och det mest fundamentala för en fungerande djursjukvård. Bristen på personal inom djursjukvården är omfattande det närmaste året. Med facit i hand vet vi att djursjukhus stängde förra sommaren och jourtiderna var begränsade, vilket i sin tur riskerade onödigt lidande för våra husdjur.

Den privata djursjukvården är beroende av utbildad djursjukvårdspersonal från Sveriges lantbruksuniversitet, eftersom det inte är tillåtet med privata aktörer som ombesörjer utbildning av veterinärer och djursjukskötare. Därför är det av största vikt att platserna utökas avsevärt och snabbt för att kunna möta framtidens utmaningar. Det står helt klart att regeringens insatser för att motverka veterinärbristen inte är tillräckliga.

Regeringen meddelade förra veckan att man ska tillsätta en utredning för en hållbar och långsiktig hälso- och sjukvård för djur, som svar på larmet om den akuta veterinärbristen.

En utredning hjälper inte den akuta bristen i dag utan här krävs lite mer kraftfulla åtgärder så att inte lantbruksdjur och husdjur riskerar onödigt lidande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta så att onödigt lidande förebyggs och så att rätt vård i rätt tid kan ges till landets husdjur och lantbruksdjur?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2021-06-16 Inlämnad: 2021-06-16 Anmäld: 2021-06-17 Sista svarsdatum: 2021-06-23 Inte besvarad: 2021-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga