De allmännyttiga bostadsbolagen och lagen om offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2021/22:1134 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

I över tio år har allbo-lagen styrt de allmännyttiga bolagen. Det innebär att de ska drivas enligt affärsmässiga principer och på marknadens villkor. När lagen infördes borde även kravet på att allmännyttan ska lyda under LOU ha ändrats. Så blev det tyvärr inte. Detta trots att allmännyttan inte bygger med offentliga medel, att kostnaden för att bygga täcks av hyresintäkter från hyresgästerna samt att bolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad.

Allmännyttans ekonomiska förutsättningar att bygga skiljer sig därmed från privata fastighetsägares. Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet konstaterade att allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel på grund av att de tvingas använda LOU. Allmännyttan har även låtit göra en studie som visar att de därmed får 10 procent högre byggkostnader. Det innebär att hyrorna i nyproduktion som är alldeles för höga för vanligt folks plånböcker skulle kunna pressas, vilket vore välbehövligt.

Att allmännyttan tvingas använda LOU snedvrider konkurrensen till privata fastighetsägares fördel, leder till dyrare nybyggnation, högre hyror och troligen större bostadsbrist. Ofta får allmännyttan in få anbud vid upphandling. Byggbolagen får extra arbete med att lämna in anbudsunderlag. Risken för formaliafel finns och kan diskvalificera byggbolaget, och därmed har deras arbete varit förgäves. Det är alltså enklare att lämna anbud till privata fastighetsägare och därmed också en mindre kostnad för byggbolagen och övriga leverantörer. Det blir inte möjligt att arbeta ihop med utförarna för att hitta bästa lösningarna eller att ändra, vilket i sin tur påverkar pris och kvalitet. Även tidsmässigt skulle bygget kunna påverkas utifrån att utföraren och allmännyttan skulle kunna bestämma när i tid det passar för utföraren och då också få möjlighet att pressa priset ytterligare. Det finns många olika skäl till varför allmännyttan inte borde lyda under LOU längre

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Avser statsrådet ta initiativ till lagändring så att de allmännyttiga bostadsbolagen inte längre behöver lyda under lagen om offentlig upphandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-21 Överlämnad: 2022-02-21 Anmäld: 2022-02-22 Svarsdatum: 2022-03-02 Sista svarsdatum: 2022-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga