Cancerforskning och unga

Skriftlig fråga 2018/19:281 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

I Sverige får ungefär ett barn per dag en cancerdiagnos. Åtta av tio barn överlever sin cancer, men det finns barn som inte gör det. De dör av sin sjukdom – oftast av att cancern kommer tillbaka, av behandlingen eller av ny cancer. Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och tio år.

Det är en bit kvar innan vi når målet: att inget barn ska dö på grund av cancer.  Överlevnaden för all barncancer har legat på ungefär samma nivå i ett par decennier.

Hoppet står till forskningen. I Sverige har vi också världsledande forskning på området som skulle innebära specialskräddade behandlingar för varje enskild patient.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Avser statsrådet att vidta särskilda åtgärder i fråga om cancerforskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-19 Överlämnad: 2019-02-20 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga