Bullergränsvärden för luftvärmepumpar

Skriftlig fråga 2009/10:529 av Oskarsson, Christina (s)

Oskarsson, Christina (s)

den 17 februari

Fråga

2009/10:529 Bullergränsvärden för luftvärmepumpar

av Christina Oskarsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Vi lever i en tid då alternativa uppvärmningsmöjligheter är ett måste och där luftvärmepumpar är en av valmöjligheterna. Allt fler fastighetsägare installerar också luftvärmepumpar, vilket i grunden är mycket positivt. Det finns dock i dag inga begränsningar för var på fastigheten de får installeras eller vilka bullernivåer som anses acceptabla.

Ljudvolymen varierar med fabrikatets kvalitet och effekt, när de stängs av eller sätts på och om fläkten har hamnat i obalans eller inte. Resultatet kan dock i olyckliga fall bli ett ständigt bakgrundsbuller över landets bostadsområden.

I dag finns som sagt vare sig riktvärden eller normer för hur mycket en luftvärmepump får låta. Det behövs inte heller vare sig bygglov eller bygganmälan för att installera en pump på en fastighet.

Min fråga till miljöministern är därför om han avser att vidta några åtgärder för att fastställa bullergränsvärden för luftvärmepumpar och arbeta för att bygglovspröva installation av dessa apparater?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-02-17 Inlämnad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-03-02 Besvarad: 2010-03-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-02)