Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Skriftlig fråga 1998/99:484 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

Staaf-Igelström, Lisbeth (s)
Fråga 1998/99:484 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) till justitieministern om Brottsförebyggande Centrum i Värmland

den 23 mars

 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) bildades 1995 och är en ideell förening där myndigheter, kommuner, företag och organisationer kan bli medlemmar. I dag är 15 av 16 kommuner medlemmar liksom länsstyrelsen, landstinget, polismyndigheten, universitetet och ytterligare ett femtontal företag och organisationer.

BFC arbetar med att utveckla lokala och regionala brottsförebyggande strategier, byggda på kunskap om kriminalitetens utveckling, orsaker och verkningar. Verksamheten omfattar i första hand Värmland, men föreningen har också samarbete och informationsverksamhet både nationellt och internationellt. De projekt som man arbetar med nu är bl.a. kommunala trygghetsplaner, arbetet mot nazism och främlingsfientlighet samt att motverka negativa ungdomskulturer. Nu planerar BFC att arbeta förebyggande med att ta fram strategier mot de militanta veganerna.

Eftersom BFC är ensamt i sitt slag i Sverige har dess föredömliga arbete uppmärksammats och det bedriver en omfattande studiebesöks- och informationsverksamhet. Önskemål och behov om insatser från BFC är många, men BFC har små ekonomiska och personella resurser. Då BFC:s arbete inte enbart är av regionalt intresse, utan också har nationell betydelse, anser jag att BFC behöver ett nationellt stöd.

 

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta för att BFC skall få ett nationellt stöd?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13
Svar på skriftlig fråga