bristen på polis-, tull- och försvarsmaktshundar

Skriftlig fråga 2003/04:1375 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 28 juni

Fråga 2003/04:1375

av Gunnar Andrén (fp) till justitieminister Thomas Bodström om bristen på polis-, tull- och försvarsmaktshundar

Antalet tjänstgörande polishundar i Sverige är i dag ca 430. Under de kommande två@tre åren kommer omkring 20 % @ ca 70@75 hundar @ att försvinna efter att ha tjänstgjort maximala tio år. Med stor sannolikhet kommer direkt brist att då uppstå. Utbildningen motsvarar inte efterfrågan. Antalet tjänstgörande tullhundar uppgår i dag till drygt 40 mot för bara några år sedan ca 60. Bristen på tullhundar är i dag skriande i kampen mot narkotikasmuggling liksom olovlig kommersiell införsel av alkohol och cigaretter. Inom Försvarsmakten, inte minst för att söka efter bomber och för att kunna verka i eftersökningen efter människor i katastrofsituationer, behövs hundar. Det finns skäl att tro att efterfrågan på specialtränade hundar kan komma att öka. Och inte minst inom den civila bevakningssektorn behövs vältränade och väldresserade hundar. Här kommer med visshet antalet hundar att öka. Redan i dag måste den offentliga sektorn, särskilt för tjänstgöring inom polisväsendet, behöva att ett antal hundar importeras, speciellt av den efterfrågade rasen schäfer.

Min fråga till justitieministern är:

Vad gör ministern för att stimulera den fria företagsamheten att bidraga till att utbilda hundar som behövs inom den offentliga sektorn genom exempelvis långsiktiga avtal om leverans av specialutbildade polis-, tull- och försvarsmaktshundar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-06-28 Besvarad: 2004-08-12 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-12)