Bristen på hantverkare

Skriftlig fråga 2019/20:727 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

De globala målen och Agenda 2030 är en ambitiös agenda för hållbar utveckling, som världens länder antagit.

Under de 17 huvudmålen finns 160 delmål, och Stockholms Hantverksförening har gått igenom alla delmål utifrån den brist på hantverkare vi har i Sverige. De fann att åtminstone 40 av delmålen inte kommer att kunna nås på grund av bristen på hantverkare.

Medelåldern bland de yrkesverksamma hantverkarna är hög, och pensionsavgångarna kommer inom en snar framtid att medföra stora behov av nyutbildad arbetskraft. Detta innebär inte bara att vissa yrken i framtiden helt riskerar att dö ut, det riskerar också statusen inom hantverkskunnandet.

Det finns över 300 hantverksyrken, och ett väldigt tydligt exempel är att det de närmaste åren kommer att behövas 8 000 personer till trä- och möbelindustrin, både ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar. Detta samtidigt som utbudet av utbildade snickare är mycket begränsat – och dessutom minskar.

Årligen avläggs ca 60 000 gesällbrev i Polen och runt 160 000 i Tyskland. I Sverige har vi varken samma tradition eller omfattning av att utfärda gesällbrev.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder på nationell nivå för att öka antalet sökande till de gymnasiala hantverksutbildningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-08 Överlämnad: 2020-01-09 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-15 Sista svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga